Czy garaże z blachy są odporne na rdzę?

Rdza, czyli brązowawy nalot na stali powstaje w wyniku procesu korozji, wyniszczania materiału pod wpływem czytników atmosferycznych.  Przy niekorzystnym obrocie spraw, wystarczającej ilości tlenu i wody każdy rodzaj żelaza, ostatecznie przekształci się w rdzę i ulegnie rozpadowi. Kiedy garaże blaszaki będą odporne na działanie korozji?

Metody walki z rdzą

brązowe metalowe drzwi

Rdzewieniu można zapobiegać na różne sposoby. Głównie powleka się materiały podatne na korozje różnymi powłokami, niedopuszczającymi do bezpośredniego kontaktu czynników atmosferycznych z metalem. Mowa tu np. o ochronie katodowej, czyli dołączonej do konstrukcji zewnętrznej anody w postaci metalu o potencjale standardowym niższym niż materiał chronionej konstrukcji. Do ochrony metalowych instalacji w gruncie są stosowane prostowniki o napięciu wyjściowym 50 V, a w wodzie morskiej – 24 V. Elektrody są umieszczane w zasypce z koksiku węglowego lub ponaftowego, co zwiększa ich trwałość i zmniejsza własną rezystancję. Dużo mniej problemu jest ze stosowanym przez nas ocynkiem i malowaniem powłok specjalistycznymi farbami antykorozyjnymi.

Kiedy garaż jest odporny na rdzę?

Garaż, wiata czy balustrada będzie odporna na działanie korozji, jeśli jej produkcja będzie przebiegała zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami budowy i ochrony przeciwkorozyjnej stali. W kwestii trwałości ocynku kluczowe jest doczyszczenie wszelkich krzywizn konstrukcji, dokładne pokrycie ocynkiem każdego kawałka powierzchni. Jeśli tego dopilnuje się na etapie produkcji konstrukcji można mieć pewność, że garaż nie podda się działaniu rdzy.

Dobrym materiałem na produkcję tego typu konstrukcji jest stosowanie blachy akrylowej, która również ma ocynk, ale nałożony zupełnie w innym procesie fizykochemicznym. W przypadku blachy ocynkowanej warstwa ochronna jest utwardzana w całości  w procesie cynkowania ogniowego, a w przypadku farby akrylowej na ocynk nakładana jest powłoka akrylowa w wybranej powłoce w kolorze RAL.