Podstawowe metody spawania

Spawanie jest jedną z najpopularniejszych oraz najefektywniejszych metod zespalania materiałów. Proces ten wykorzystuje się zwykle do łączenia metali, ale znajduje zastosowanie także w przypadku innych tworzyw. Spawanie polega na łączeniu materiałów przez ich nagrzanie i stopienie w miejscu łączenia, co prowadzi do powstania trwałej spoiny. Proces spawania – w zależności od wybranej metody – może przebiegać z dodaniem lub bez dodania spoiwa.

Typy wykorzystywanej energii

spawanie

Spawanie ma na celu trwałe połączenie różnego rodzaju materiałów poprzez ich nagrzanie i stopienie w miejscu przyszłego połączenia. Kluczowa jest tu energia cieplna. Biorąc pod uwagę źródło pochodzenia wykorzystywanej energii cieplnej, można wyodrębnić kilka rodzajów spawania: elektryczne, gazowe, laserowe, terminowe, hybrydowe oraz spawanie łączące różne metody. Ze względu na niskie koszty, powszechność urządzeń oraz dużej możliwości dopasowania do powierzonych zadań, najpopularniejsze jest spawanie elektryczne.

Podstawowe metody spawania

Który rodzaj spawania wybrać? Zależy od typu spawanego materiału, oczekiwanej wytrzymałości spoin, szybkości ich wykonania oraz budżetu. Istotne jest doświadczenie spawacza. W przemyśle i rzemiośle najczęściej wykorzystywana jest metoda MIG/MAG, podczas której pomiędzy elektrodą i spawanym materiałem jarzy się łuk elektryczny. Pod wpływem oddziaływania łuku, w wyniku stopienia materiału podstawowego ze spoiwem powstaje spoina. Elektroda w postaci ciągłego drutu jest nieprzerwanie podawana przez uchwyt spawalniczy razem z gazem ochronnym – aktywnym chemicznie przy metodzie MAG lub obojętnym chemicznie w metodzie MIG. Metodą uniwersalną, polegającą na łączeniu elementów nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych jest spawanie TIG. Jego największą zaletą jest możliwość obróbki bardzo cienkich brak oraz wysoka jakość wykonania i czysta spoina.

Jeśli chcesz skorzystać z usług spawalniczych w naszym zakładzie - zapraszamy do kontaktu.